Polsko-norweska wymiana handlowa w 2015 roku

Home » O Norwegii » Polsko-norweska wymiana handlowa w 2015 roku

Polsko-norweska-wymiana-handlowa-w-2015-roku

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane nt. wymiany handlowej między Polską a Norwegią

Według wstępnych danych GUS eksport Polski ogółem w 2015 r. wzrósł o 7,8% i wyniósł 178,710 mld EUR. W tym samym okresie import wzrósł o 3,9% do poziomu 175,032 mld EUR. Tym samym bilans w handlu zagranicznym Polski w skali roku wyniósł 3,678 mld EUR.

Wartość obrotów handlowych między Polską a Norwegią w 2015 roku spadła w skali roku o 8,4%, osiągając poziom 4,648 mld EUR. Polski eksport do Norwegii spadł w analizowanym okresie o 11,6% do 2,459 mld EUR, podczas gdy import spadł o 5,2% do 2,189 mld EUR. W efekcie tego, bilans w handlu między Polską a Norwegią wyniósł 0,270 mld EUR.

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w eksporcie ogółem odnotowano:

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 45,6%) – kod CN XVII – spadek wartości eksportu o 14,3% r/r,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 12,3%) – kod CN XV – spadek o 28,2% r/r,

– Urządzenia mechanicznie i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku (udział 10,8%) – kod CN XVI – spadek o 5,3% r/r,

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w imporcie ogółem odnotowano:

– Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego (udział 30,7%) – kod CN I – spadek wartości importu o 2,4% r/r,

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 26,1%) – kod CN XVII – wzrost wartości eksportu o 5,5%,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 18,9%) – kod CN XV – przyrost o 6,6% r/r.

Źródło: Portal Promocji Eksportu (norway.trade.gov.pl)
Fot: freeimages.com

Comments are closed.